Xray Simulasyon Egitim & Sınav Sistemi

Bünyenizdeki Güvenlik Personelinin görsel hafıza ve tepki yeteneklerini arttırarak tehlikeli materyalleri yakalama oranını yükseltebilir. Sınava tabi tutarak gelişimlerini raporlayabilirsiniz.

Xray Simulasyon

Bünyenizdeki Güvenlik Personelinin görsel hafıza ve tepki yeteneklerini arttırarak tehlikeli materyalleri yakalama oranını yükseltebilir.

Xray Egitim

Oluşturduğunuz tehlikeli materyalleri bir kütphanede toplayarak video ve resim olarak egitimler oluşturulabilir.

Xray Sınav

Kullanıcıları deneme sınavı ve seviye sınavı sınavlar ile kolay orta ve zor olarak sınava tabi tutabilir personelleriniz bilgi seviyelerini xray simulasyon ekranlarda takip edebilirsiniz.

Raporlama

Personelleriniz zaman içerisinde gelişimini tehlikeli mataryellere tepki süresini ayrıntılı raporlayabilirsiniz.